Samorząd Uczniowski

Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów jest najważniejszą zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Przez współdziałanie w zespole pobudza się inicjatywę wszystkich jej członków – powoduje identyfikowanie z celami i zasadami grupy. Dlatego też, w naszej szkole tak ważnym organem jest właśnie Samorząd Uczniowski.
Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli  i dużej części społeczności uczniowskiej. Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji oraz imprez szkolnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów oraz ich potrzeb. Samorząd uczniowski w ciągu roku szkolnego pomaga w przygotowaniu i organizacji apeli szkolnych, między innymi z takich okazji, jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości czy Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Oprócz tak ważnych, w życiu każdego Polaka, świąt Samorząd Uczniowski organizuje również spotkania i zabawy okolicznościowe, np.: Święto Kartoflaka, Pasowanie uczniów klas pierwszych, zabawę Andrzejkową, szkolne Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Wiosny, Festyn Rodzinny czy Dzień Dziecka na sportowo. Dlatego też Samorząd Uczniowski jest niezwykle ważną częścią funkcjonowania naszej szkoły.