Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie czynne jest
od poniedziałku do piątku,
od godz. 7.00 do 16.00

Główny obiekt przedszkola to budynek wolnostojący, który położony jest
w pięknej okolicy nad jeziorem z dala od hałasu i ulicznego gwaru. W przedszkolu znajdują się: szatnia dziecięca, sala zabaw, stołówka oraz sanitariaty.
Przedszkole posiada przestronną i słoneczną dużą salę, która pozwala na dobrą realizację zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych. W przedszkolu dla dzieci przyrządzane są wartościowe i urozmaicone posiłki. Cykl żywienia dostosowany jest do wieku i potrzeb dzieci. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw otoczony zielenią. Jest to doskonałe miejsce zarówno do działań zorganizowanych, jak i do swobodnych zabaw. Dzieci chętnie korzystają z zabaw na świeżym powietrzu, co sprzyja wyzwalaniu ich wielokierunkowej aktywności.

Celem naszego przedszkola jest– rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości
– nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
– rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci,
– zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju wychowanków,
– wdrażanie postaw prozdrowotnych we wszystkich przejawach życia rodzinnego,
– pielęgnowanie cech indywidualnych każdego dziecka,
– przygotowanie dzieci do nabycia umiejętności życiowych,
– przygotowanie naszych wychowanków do osiągnięcia sukcesów w szkole.