Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek
11-010 Barczewo, Wipsowo 63
sekretariat czynny 8.00-13.00
tel. (89)5145026
nzsip.wipsowo@gmail.com