Z okazji 233 rocznicy uchwalenia Kontytucji 3 Maja uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny podczas którego, przedstawili historyczne znaczenie tego święta. Pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza była niezwykle ważnym dokumentem. Uchwalona 3 maja 1791 czyli w czasie zaborów kontytucja pokazała niezwykły patriotyzm i troskę o ojczyznę wtedy żyjących – Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego oraz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiwat Maj, Trzeci Maj….